loader-image
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปี 66

250.00 ฿290.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 314 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม                                                                                    

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534                                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                    *แนวข้อสอบถาม -ตอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553                                  *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                       

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                          

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580                                                                                

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                 

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)                                                  

*นโยบายรัฐบาล พ.ศ.2566                                                                                       

*ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม                                                                                        

*แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 – 2570)               

*ความรู้เกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง                                                                                 

*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562                                                                 

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562                                                         

*การวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนโครงการ                                                             

*แผนงาน/โครงการ                                                                                                    

*การติดตามประเมินผล                                                                                             

*การวิเคราะห์นโยบาย                                                                                               

*ความรู้ด้านบริหารจัดการงบประมาณ                                                                        

*แนวข้อสอบความรู้ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ                                                       

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                      

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                       

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.