loader-image
ลดราคา!

คู่มือสอบบุคลากร กรมประมง ปี 66

230.00 ฿270.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบบุคลากร กรมประมง ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 269 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง                                                                                          

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                                

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2560                              *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                        *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                    *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                                                                

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                             

*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564                                               

*การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM)                                        

*การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (Human Resource Development  :HRD)                                           

*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(Public Sector Management Quality Award : PMQA)           

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                

*การวางแผนอัตรากำลัง                                                                                               

*การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง                                                                       

*การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล                                                                              

*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                  

*การประสานงานและการจัดการองค์การ                                                                          

*แนวข้อสอบการวางแผนงาน การประสานงานและการจัดการองค์การ                                       

*แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                      

*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                        

*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                   

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                     

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน                                                                                      

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.