ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 66

230.00 ฿270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 281 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                               

*พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518                                                

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2532                                                      *สรุปประเด็นน่าออกสอบตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                         

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                      

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                        

*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญา                                                               

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1                                                                  

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                   

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562 ชุดที่ 1.         

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562 ชุดที่ 2.         

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539                                        

*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562                                                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดทางแพ่งและอาญา                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับงานคดีปกครอง                                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสอบสวน                                                                                  

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                      

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.