loader-image
ลดราคา!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 66

240.00 ฿280.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 293 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                          

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562          *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                     

*ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562                                                                  

*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                               

*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น การจัดทำงบพิสูจน์ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร                                 

*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                           

*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                        

*การบันทึกรายการทางบัญชี การจัดทำรายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน                               

*หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                   

*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                              

*ความรู้ด้านการพัสดุ                                                                                                   

*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ                                                          

 *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                               

*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                              

*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                              

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานเบื้องต้น                            

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.