ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 66

240.00 ฿280.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 293 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                          

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562          *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                     

*ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562                                                                  

*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                               

*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น การจัดทำงบพิสูจน์ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร                                 

*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                           

*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                        

*การบันทึกรายการทางบัญชี การจัดทำรายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน                               

*หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                   

*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                              

*ความรู้ด้านการพัสดุ                                                                                                   

*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ                                                          

 *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                               

*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                              

*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                              

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานเบื้องต้น                            

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.