loader-image
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ปี 66

240.00 ฿280.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 297 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)                               

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                  

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                  *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                            

*การสื่อสารข้อมูล                                                                                                    

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 (ฉบับย่อ)                                                               

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570)              

*ความรู้เกี่ยวกับระบบติดตามและประมวลผลแห่งชาติ (eMENSCR)                                             

*การวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนโครงการ                                                                       

*การจัดทำแผนปฏิบัติการ

*แผนงาน/โครงการ                                                                                              

*การติดตามประเมินผล                                                                                                

*การวิเคราะห์นโยบายหรือแผนงาน                                                                             

*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                          

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                             

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                  

*แนวข้อสอบความรู้ด้านงบประมาณ                                                                         

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                      

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.