ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนายทหารสัญญาบัตร (ทรัพยากรบุคคล) (รหัสตำแหน่ง 101,103,104) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 66

240.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนายทหารสัญญาบัตร (ทรัพยากรบุคคล) (รหัสตำแหน่ง 101,103,104) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 302 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                        

*แนวข้อสอบคณิตศาสตร์                                                                                          

*แนวข้อสอบภาษาไทย                                                                                             

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                          

*แนวข้อสอบสังคมศึกษา                                                                                          

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                *ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                     

*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                  *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                              

*พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551                                                  

*แนวข้อสอบถาม-ตอบ พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2560                      *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552                                

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                         

*การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM)                                           

*การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (Human Resource Development  :HRD)                                           

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล                       

*การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน                                                                  

*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                              

*ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2529            

*ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ. 2541             

*ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ. 2502                                            *ข้อบังคับกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507                                                          

*แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                         

*แนวข้อสอบทรัพยากรบุคคล                                                                               

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.