ลดราคา!

คู่มือสอบพนักงานคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 66

240.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบพนักงานคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 294 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป                                                                       

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป                                              

*อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก                                                                                           

*พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหาร การแก้ไขบำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561          

*พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์                                       

*พระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2565                            

*สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรรม พ.ศ.2565     

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                     

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                            

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                        

*งานคุมประพฤติ จิตวิทยา และสังคมสงเคราะห์                                                                   

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.