ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบพนักงานพินิจ (ชาย/หญิง) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 66

220.00 ฿260.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบพนักงานพินิจ (ชาย/หญิง) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 240 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                                                              

*พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559                                                                            

*พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561             

*ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น                                                                              

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น                                                       

*อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก                                                                                             

*การดูแลเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์                                                          

*การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน                                                                                   

*การทำงานเป็นทีม (Teamwork)                                                                                  

*การปฐมพยาบาลเบื้องต้น                                                                                      

*มาตรการและแนวทางในการรักษาความปลอดภัยของสถานควบคุมและบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานสำหรับพนักงานพินิจ                      *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                            

*ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการตรวจค้นสิ่งของต้องห้าม ตรวจสอบจดหมาย เอกสาร พัสดุภัณฑ์ หรือสิ่งสื่อสารอื่นหรือสกัดกั้นการติดต่อสื่อสารทางโทรคมนาคมหรือทางใด ซึ่งมีถึงหรือมาจากเด็กหรือเยาวชน พ.ศ. 2564                                *ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยสิ่งของต้องห้าม  สิ่งของที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เก็บรักษาไว้ในสถานที่ควบคุม และการจำหน่ายและการทำลายสิ่งของนั้น พ.ศ.2564                     

*กฎกระทรวงกำหนดประเภทชนิดและขนาดของเครื่องพันธนาการที่ใช้แก่เด็กและเยาวชน พ.ศ.2563      

*การควบคุมฝูงชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน                                                                           

*ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ                       

*แนวข้อสอบรวม                                                                                         

*แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                                                  

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน                                                                                     

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.