ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 66 BB-302

240.00 ฿280.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 66 BB-302

รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
จำนวนหน้า : 283 หน้า
สารบัญ

*พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                      

*พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                         

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม               

*พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                

*พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                                       

*พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562                             

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562               

*ความรู้เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์และพิทักษ์สิทธิผู้รับบริการ                                                   

*เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ สิทธิของผู้ป่วย                                                                      

*แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ชุมชน และการสังคมสงเคราะห์                         

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

*แนวข้อสอบรวม นักสังคมสงเคราะห์ ชุดที่ 1                                                                 

*แนวข้อสอบรวม นักสังคมสงเคราะห์ ชุดที่  2                                                                      

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.