ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก ปี 66

240.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 318 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก                                                                                 

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3. พ.ศ. 2562     

*พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522                                                                                

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 18 พ.ศ. 2562                         

*พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522                                                                   

*แนวข้อสอบพ.รบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2557            

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                              

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539                                          

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                      

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                               

*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                             

*ข้อบังคับกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                      

*กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558                                                              

*กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

*กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. 2558                                       

*กฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร พ.ศ. 2557                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                 

*ความรู้ด้านการขนส่งทางบกและด้านความปลอดภัยการขนส่งทางบก                                            

*การวิเคราะห์ วิจัย และการบริหารจัดการ                                                                            

*การบริหารแผนงาน/โครงการ                                                                                  

*ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร                                                                 

*แนวข้อสอบการบริหารจัดการและการบริหารแผนงานโครงการ                                              

*แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร                                           

*แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษการอ่านจับใจความ                                      

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.