ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 66 BB-295

240.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 66 BB-295

รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
จำนวนหน้า : 286 หน้า
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุข                                    

*ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของระบบสุขภาพ                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐด้านการสาธารณสุข 2566                                                         

¨ความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านสาธารณสุข

*อนามัยชุมชน                                                                                      

*ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ                                                                             

*การคุ้มครองผู้บริโภค                                                                                           

*ประชากรศาสตร์                                                                                              

*เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข                                                                                          

¨ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ การประยุกต์ความรู้ทางด้านสาธารณสุข ดังนี้

*การวิจัยทางด้านสาธารณสุข                                                                         

*ชีวสถิติ                                                                                                        

*ระบาดวิทยา การป้องกันและการควบคุมโรค                                                           

*การบริหารงานสาธารณสุข                                                                                    

*อนามัยสิ่งแวดล้อม                                                                                                

*อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน                                                                   

*พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556                                                     

*ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ.2561           

*การรักษาพยาบาลเบื้องต้น (การปฐมพยาบาล)                                                 

*การส่งเสริมสุขภาพ                                                                                                

*สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์                                                                                     

*ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health Literacy)                                                                       

*แนวข้อสอบหลักระบาดวิทยาและหลักสถิติเบื้องต้น                                                            

*แนวข้อสอบสาธารณสุข ชุดที่ 1.                                                                               

*แนวข้อสอบสาธารณสุข ชุดที่ 2.                                                                                 

*แนวข้อสอบสาธารณสุข ชุดที่ 3.                                                                            

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.