loader-image
ลดราคา!

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 66

250.00 ฿290.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 322 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                                                               

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2560                            *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ.2562                                                          *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                   

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564                                                                              

*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562                                             

*การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                        

*การบริหารงบประมาณ                                                                                               

*การจัดทำรายงาน การติดตามงานและสรุปรายงาน                                                             

*การรวบรวมข้อมูลสถิติ                                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                       

*การวางแผนงาน                                                                                                    

*การประสานงานและการบริหารจัดการภายในองค์การ                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ                                                                                     

*แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                          

*แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                        

*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                  

*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี                                                                                  

*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                        

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.