ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 66

220.00 ฿260.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 260 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                            *หลักสูตร                                                                                                          

*การจัดการศึกษาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน                                                              

*การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                             

*ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี                                                                              

*การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว                                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                          

*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                      

*การบันทึกรายการทางบัญชี การจัดทำรายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน                       

*ความรู้ด้านการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล                                                                                

*การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน                                                                              

*ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                               

*การจัดเก็บข้อมูลและการการนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ                                            

*เทคนิคการให้คำปรึกษา                                                                                           

*แนวข้อสอบความรู้ด้านการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ                                                  

*แนวข้อสอบด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการ                                               

*แนวข้อสอบหลักสูตรการสอน                                                                       

*แนวข้อสอบความรู้ด้านบัญชี                                                                                 

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                           

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.