ลดราคา!

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน ปี 66

230.00 ฿270.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 271 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน                                                                                         

*นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                

*นโยบายรัฐบาล พ.ศ.2566                                                                                           

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ    

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       

*การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ                                                                                     

*การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                         

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                   

*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                        

*การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                               

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               

*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                        

*การติดตามและประเมินผล                                                                                     

 *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                          

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                     

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                             

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                              

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                          

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.