ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 66 BB-307

240.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 66 BB-307

รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
จำนวนหน้า : 291 หน้า
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร                                                                                 

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                                               

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540                            

*พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562                                                

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                      

*ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                          

*ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                                 

*ภาษีเงินได้นิติบุคคล                                                                                       

*ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                             

*ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                          

*ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย                                                                                    

*อากรแสตมป์                                                                                                

*เลขประจำตัวผู้เสียภาษี                                                                                    

*สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี                                                                                   

*การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ                                                                                 

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                

*ประมวลรัษฎากร                                                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                      *สรุปความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน                    *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน      *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                              

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.