ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมหม่อนไหม ปี 66

230.00 ฿270.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมหม่อนไหม ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 276 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม                                                                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                    *แนวข้อสอบพ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539                                    

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                          

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                           

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561     

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                     

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                                 

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                *แนวข้อสอบพ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2550                            

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2550                               

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2551                          

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542                                                               

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2532                                                      *ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดทางแพ่งและอาญา                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับงานคดีปกครอง                                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสอบสวน                                                                                    

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                            

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.