ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 66

230.00 ฿270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 271 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                                              

*ความรู้เกี่ยวกับดิจิทัล                                                                                                

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                                  

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                            *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564                                    *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                           

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                       

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562          *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                           

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                          

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553       

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553                                    *ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                

*การจัดทำรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน                                                          

*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                            

*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                        

*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                   

*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                         

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                          

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.