ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ปี 66

230.00 ฿270.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 277 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน กสทช.                                                                                    

*ทักษะ ทัศคติ และแนวคิดในการทำงาน                                                                             

*หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ                                                          

*ความสามารถในการใช้ภาษาไทย                                                                                     

*พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                 

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                    

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                   

*แผนการปฏิรูปประเทศ                                                                                             

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)                                                   

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                   

*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                               

*การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                             

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               

*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                          

*การประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงาน                                                          

*การติดตามและประเมินผล                                                                                      

*ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ                                                             

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                             

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                          

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.