ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปี 66

230.00 ฿270.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 277 หน้า

สารบัญ

.ความรู้ความสามารถทั่วไป      

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                                       

*แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข                                                                                 

*แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล                                                             

*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษา                                                                         

*แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครองและการบริหาร                                                      *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                                                  

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                            *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                                   

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                  *ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล                                                   

*ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556                                              

.ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                                   

*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                  *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล                                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป                                                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ                                                                                                   

*แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ                                                                                                 

*แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร                                                                                                        

*แนวข้อสอบงานบริหารงานทั่วไป                                                                                                        

*แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                                                     

*แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                                                

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                      

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.