loader-image
ลดราคา!

คู่มือสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี ปี 66

240.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 291 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี                                                              

*แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป (วิเคราะห์และสรุปเหตุผล)                                                

*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย                                                                   

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม              

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                                                                                   

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                 

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                  *การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                           

*การบริหารงบประมาณ                                                                                                

*การบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                                                      

*การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน                                                                          

*การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี                                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                         

*การบริหารจัดการองค์กร                                                                                              

*ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ                                                                                        

*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                          

*แนวข้อสอบการจัดการเอกสารในสำนักงาน                                                                    

*แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                        

*แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                            

*แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                  

*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                          

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.