ลดราคา!

คู่มือสอบนิติกร เรือนจำกลางเชียงใหม่ กรมราชทัณฑ์ ปี 66

230.00 ฿270.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนิติกร เรือนจำกลางเชียงใหม่ กรมราชทัณฑ์ ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 278 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์                                                                                        

*นโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 2566                                                                                  

*เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับราชทัณฑ์                                                                                

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                        *พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560                                                                                

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                                        

*กฎกระทรวงการดำเนินการทางวินัยผู้ต้องขัง พ.ศ.2563                                                          

*กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินของผู้ต้องขังเป็นสิ่งของที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เก็บรักษาไว้ในเรือนจำ พ.ศ.2563                                *กฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ.2563                                               

*กฎกระทรวงการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ พ.ศ.2563                                         

*กฎกระทรวงกำหนดสถานที่คุมขัง พ.ศ.2563                                                                      

*กฎกระทรวงกำหนดระบบการจำแนกลักษณะของผู้ต้องขัง การควบคุมและการแยกคุมขังและการย้ายผู้ต้องขัง พ.ศ.2563                    *กฎกระทรวงการร้องทุกข์ การยื่นเรื่องราวใด ๆ หรือการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาของผู้ต้องขัง พ.ศ.2563         

*กฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของเครื่องพันธนาการที่ใช้แก่ผู้ต้องขัง พ.ศ.2563                

*ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานราชการ พ.ศ.2550                            

*แนวข้อสอบกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556                                               

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534                                                     

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ.2553                                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2560                            *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                     

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564                                    *แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                               

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                          

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.