loader-image
ลดราคา!

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน ปี 66

230.00 ฿270.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 268 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน                                                                                

*พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541                                                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562                

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557                                                      *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ.2553                                                  *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                   

*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                  *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                              

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                          

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563                                      

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  

*ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                        

*การบริหารงบประมาณ                                                                                               

*การบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                                                       

*การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน                                                                         

*การจัดทำรายงาน การติดตามงานและสรุปรายงาน                                                                

*ความรู้ด้านงานเลขานุการ                                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                          

*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                  

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                        

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.