ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบพนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 66

240.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบพนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 293 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง                                                                          

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                     

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.                    *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564  ชุดที่ 2.              *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                                          

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                              

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                            

*แนวข้อสอบรวมกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                      *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                

*การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ                                                                                       

*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                     

*การเขียนรายงานการประชุม                                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                            

*หลักพื้นฐานสำหรับการบริการที่ดี                                                                                    

*แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน                                                                              

*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                          

*แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                   

*แนวข้อสอบด้านงานธุรการ                                                                                

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                       

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.