loader-image
ลดราคา!

คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 66

230.00 ฿270.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 278 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                          

*แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                    *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551                                                      

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                          *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                     

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                                                                            

*พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565                                                  

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565                                        

*ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการด้านวิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง                                            

*ความรู้เกี่ยวกับปฐพีกลศาสตร์                                                                                       

*ความรู้ด้านวิศวกรรมสำรวจ การสำรวจเพื่อการออกแบบ                                                           

*การออกแบบโครงสร้าง/การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                         

*การประมาณราคา                                                                                                     

*การวางโครงการ การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการด้านต่างๆ การศึกษาผลกระทบของโครงการด้านต่างๆ                                    *การควบคุมการก่อสร้าง                                                                                               

*การวางแผนและบริหารโครงการ                                                                                     

*จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                                

*แนวข้อสอบการสำรวจ                                                                                         

*แนวข้อสอบการออกแบบ                                                                                        

*แนวข้อสอบการบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                    

*แนวข้อสอบการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                   

*แนวข้อสอบการออกแบบโครงสร้าง                                                                        

*รวมแนวข้อสอบวิศวกรโยธา                                                                                

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                 

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                       

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.