ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพลศึกษา ปี 66

220.00 ฿260.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพลศึกษา ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 255 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                                     

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                             

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                            *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                            

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2565 – 2570)                             

*แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมพลศึกษา                                        

*การวางแผน                                                                                                           

*การจัดทำแผนงานและโครงการ                                                                                     

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                   

*การติดตามและประเมินผล                                                                                          

*ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ                                                             

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                 

*การบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                                                      

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                 

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                 

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง                                  

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง               

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                              

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                          

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.