loader-image
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมการข้าว ปี 66

240.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมการข้าว ปี 66
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 300 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการข้าว
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ.2553
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562
*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
*พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
*ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ
*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน
*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
*การวางแผน
*การจัดทำแผนงานและโครงการ
*การบริหารแผนงานและโครงการ
*การติดตามและประเมินผล
*ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ
*การบริหารแผนปฏิบัติราชการ
*การจัดทำแผนปฏิบัติการ
*ความรู้ทั่วไปด้านการพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าว
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.