ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ปี 66

240.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ปี 66
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 296 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
*พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551
*พระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
*พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
*ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)
*ยุทธศาสตร์ชาติ(ด้านสาธารณสุข)
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ
*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)
*แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2580)
*แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ของกรมสุขภาพจิต
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)
*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
*ความรู้ด้านการวางแผน
*การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ
*การติดตามประเมินผล
*ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน
*การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.