loader-image
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 66 BB-371

247.00 ฿290.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 66 BB-371
รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
จำนวนหน้า : 328 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุข
*ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของระบบสุขภาพ
*ความรู้เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐด้านการสาธารณสุข 2566
++ความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านสาธารณสุข
*การประเมินสุขภาพและการวินิจฉัยอนามัยชุมชน
*การวางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชุมชน และการติดตามประเมินผล
*ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
*การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธรณสุข
*ประชากรศาสตร์
*เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
*ชีวสถิติ
++ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ การประยุกต์ความรู้ทางด้านสาธารณสุข ดังนี้
*สถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข
*ระบาดวิทยา การป้องกันและการควบคุมโรค
*การบริหารงานสาธารณสุข
*อนามัยสิ่งแวดล้อม
*อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
*พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556
*ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ.2561
*การตรวจประเมินการบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ
*การส่งเสริมสุขภาพ
*สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
*แนวข้อสอบหลักระบาดวิทยาและหลักสถิติเบื้องต้น
*แนวข้อสอบสาธารณสุข ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบสาธารณสุข ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบสาธารณสุข ชุดที่ 3. 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.