ลดราคา!

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 66

247.00 ฿290.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 66
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 336 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
*แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
*การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
*แนวข้อสอบภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป
*การประสานงานและการบริการ
*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม
*ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
*ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการบัญชีเบื้องต้น
*ความรู้ด้านการบริหารงบประมาณ
*แนวข้อสอบงานเลขานุการของผู้บริหาร
*แนวข้อสอบงานเอกสาร
*แนวข้อสอบงานธุรการ
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ
*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
*แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.