ลดราคา!

คู่มือสอบนายทหารประทวน (กลุ่มที่ 9 สารบรรณ) กองบัญชาการกองทัพไทย ปี 66

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนายทหารประทวน (กลุ่มที่ 9 สารบรรณ) กองบัญชาการกองทัพไทย ปี 66
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 296 หน้า
สารบัญ
•วิชาภาษาไทย
*แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 3.
•วิชาภาษาอังกฤษ
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.
•วิชาคณิตศาสตร์
*แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3.
•วิชาความรู้ทั่วไป
*ความรู้เกี่ยวกับการทหารของไทย
*ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
*ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
•วิชาเฉพาะตำแหน่ง
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
*แนวข้อสอบงานสารบรรณ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.