ลดราคา!

คู่มือสอบนายทหารสัญญาบัตร (กลุ่มที่ 1 นายทหารตรวจสอบภายใน) กองบัญชาการกองทัพไทย ปี 66

247.00 ฿290.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนายทหารสัญญาบัตร (กลุ่มที่ 1 นายทหารตรวจสอบภายใน) กองบัญชาการกองทัพไทย ปี 66
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 332 หน้า
สารบัญ
• วิชาคณิตศาสตร์
*แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3.
•วิชาภาษาไทย
*แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 3.
•วิชาภาษาอังกฤษ
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.
•วิชาความรู้ทั่วไป
*ความรู้เกี่ยวกับการทหารของไทย
*ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
*ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
•วิชาเฉพาะตำแหน่ง
*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2566
*มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
*การประมาณราคาค่าก่อสร้าง
*การกำหนดราคากลาง
*การบริหารงานและการควบคุมงานก่อสร้าง 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.