ลดราคา!

คู่มือสอบพนักงานการเงินและบัญชี กองบิน 46 พิษณุโลก กองทัพอากาศ ปี 66

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบพนักงานการเงินและบัญชี กองบิน 46 พิษณุโลก กองทัพอากาศ ปี 66
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 312 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกองบิน 46 พิษณุโลก กองทัพอากาศ
*แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบภาษาไทยชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.
*ความรู้เกี่ยวกับทหารและกองทัพอากาศ
*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
*ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561
*หลักการบัญชีเบื้องต้น
*การจัดทำรายงานทางการเงิน
*ความรู้ด้านงบประมาณ
*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.