ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 66 BB-395

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 66 BB-395
รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
จำนวนหน้า : 319 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
*ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค
*ความรู้ด้านการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
*ความรู้ด้านการวิเคราะห์โครงการ
*ความรู้ด้านการประเมินผลโครงการ
*ความรู้เกี่ยวกับหลักสถิติเบื้องต้น
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการภาวะเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการวิเคราะห์โครงการ/การประเมินโครงการ
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหลักสถิติเบื้องต้น
*แนวข้อสอบความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.