ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 66 BB-394

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 66 BB-394
รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
จำนวนหน้า : 294 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
*ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
*แนวข้อสอบประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
*ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี
*มาตรฐานการสอบบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศกำหนด
*มาตรฐานการสอบทาน
*มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น
*มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง
*มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
*มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
*หลักการทั่วไป กระบวนการ และเทคนิค แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี
*รวมแนวข้อสอบเก่า
*แนวข้อสอบบัญชี
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.