ลดราคา!

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปี 66

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปี 66
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 314 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 ชุดที่ 2.

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*ความรู้ด้านงานเลขานุการของผู้บริหาร
*การประสานงานและการจัดการองค์การ
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป
*การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน
*การเขียนรายงานการประชุม
*ความรู้ด้านงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
*การบริหารงบประมาณ
*การบริหารแผนปฏิบัติราชการ
*การเขียนหนังสือราชการ
*แนวข้อสอบงานเลขานุการ
*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office)
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.