ลดราคา!

คู่มือสอบนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 319 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ.2566 – 2570)

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
*ความรู้เกี่ยวกับงานการข่าวและการสืบสวนสอบสวน
*ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการสืบสวนสอบสวน
*พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565
*พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564
*พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
*พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.