ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 302 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ
*แนวคิดการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
*การบริหารรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย
*การบริหารการพัฒนาที่เน้นการพัฒนารัฐวิสาหกิจ
*แนวข้อสอบอัตนัยเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร
*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
*การบริหารและพัฒนาองค์กร
*การกำกับดูแลองค์การที่ดี
*การวิเคราะห์งบการเงิน
*การจัดการการลงทุน
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน
*การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
*การติดตามและประเมินผล
*แนวข้อสอบอัตนัยเรื่องความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์การ
*แนวข้อสอบการวิเคราะห์งบการเงิน
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ
*แนวข้อสอบด้านการลงทุน
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการบริหาร
*แนวข้อสอบความรู้ด้านบริหารจัดการ
*แนวข้อสอบด้านการวางแผน
*แนวข้อสอบด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.