ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมชลประทาน ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมชลประทาน ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 317 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

*พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562
*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560
*เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
*การจัดการและการบริหารสิ่งแวดล้อม
*การแก้ไข ฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
*มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
*กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน *การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment, EIA)
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษ
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
*หลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
*การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ในปัจจุบัน
*หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์( SEA)และความแตกต่างระหว่าง SEA กับ EIA
*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
*แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2.
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.