ลดราคา!

คู่มือสอบพนักงานธุรการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบพนักงานธุรการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 323 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
*แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3.
*แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.
*แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3.
*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.
*แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 3.
*ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563
*แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
*แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม
*แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ
*แนวข้อสอบงานธุรการ
*แนวข้อสอบงานสารบรรณ
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.