ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 311 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถด้านเหตุผลและการคิดคำนวณ
*การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
*แนวข้อสอบภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
++กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของสถาบันอุดมศึกษา การบริหารราชการของมหาวิทยาลัย และจรรยาบรรณของบุคคลกรมหาวิทยาลัย
*พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
*กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558
*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6. พ.ศ. 2562

*ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
*การทัศนคติและการทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)
*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562
*การประกันคุณภาพการศึกษา
*การบริหารและการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
*การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
*การวิจัยทางการศึกษา
*หลักสูตรการสอน
*เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
*การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา
*แนวข้อสอบหลักสูตรการสอน
*แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
*แนวข้อสอบการจัดการศึกษา
*แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
*แนวข้อสอบสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.