ลดราคา!

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว) ประจำกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว) ประจำกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 314 หน้า
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการกงสุล
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศ
*ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยเบื้องต้น
*แนวข้อสอบการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension)
*แนวข้อสอบคำศัพท์ (Vocabulary)
*แนวข้อสอบไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)
*แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )
*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564

*ความรู้ด้านงานเลขานุการของผู้บริหาร
*ความรู้ด้านงานรับรอง งานรัฐพิธี งานพิธีการและกิจกรรมสำคัญต่างๆ
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน
*การประสานงานและการจัดการองค์การ
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป
*การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน
*การเขียนรายงานการประชุม
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.