ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 304 หน้า
สารบัญ
• ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย
*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
*พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.โรงรับจำนำ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2534
*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2534
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 ชุดที่ 2.
• ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
*ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวางแผน
*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดกลยุทธ์ การกำหนดตัวชี้วัด
*การบริหารแผนและโครงการ
*การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ
*การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนงานโครงการ
*การกำหนดนโยบาย/การตัดสินใจของผู้บริหาร
*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.