ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 310 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย
*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในสภาวการณ์ปัจจุบัน

*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547
*ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
*ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
*ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง จรรยาบรรณในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2553
*ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
*ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
*ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

*ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551
*ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
*ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564
*กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
*การจัดการศึกษาตามรูปแบบที่ได้รับการสนับสนุนจากระทรวงการอุดมศึกษา
*การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
*การจัดการศึกษาหลักสูตร
*การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา
*แนวข้อสอบการวัดผล และประเมินผลทางการศึกษา
*แนวข้อสอบการจัดการศึกษา
*แนวข้อสอบหลักสูตรการสอน
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.