ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 310 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
*ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
++กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.2540
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ.2562

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

*ความรู้เบื้องต้นทางด้านบรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์
*การจัดหมวดหมู่และการทำบัตรรายการ
*การจัดการห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ
*เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้
*บริการอ้างอิงและสารนิเทศ
*ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการห้องสมุด การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า
*ห้องสมุดเฉพาะ ห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
*บรรณานุกรม ดรรชนี บทคัดย่อและสาระสังเขป
*การประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
*การจัดกิจกรรม นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้แนะนำการให้บริการ
*การสื่อสารและการประสานงาน
*การจัดทำแผนการปฏิบัติงานบรรณารักษ์
*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 3.
*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 4.
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.