ลดราคา!

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ปี 67

247.00 ฿290.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 331 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
*พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556
*พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

*พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564
*พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
*อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
*ความรู้เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์และงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
*การเสริมพลัง (Empowerment)
*ภารกิจและบทบาทหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ใน 5 สำนัก
*เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ สิทธิของผู้ป่วย
*ใบประกอบวิชาชีพสภาวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556
*ความรู้เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ในระดับจุลภาค มหภาค จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ
*การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย การประสานงาน เครือข่ายช่วยเหลือสังคม การทำงานในเชิงสหวิชาชีพ

*ความรู้เกี่ยวกับหลักการและความรู้ทั่วไปเทคนิคการให้คำปรึกษา
*แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.