ลดราคา!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน สำนักงานประกันสังคม ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน สำนักงานประกันสังคม ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 326 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน
*พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558
*พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
*พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

*ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
*หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
*การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
*จริยธรรมของสื่อมวลชน
*ความรู้ทั่วไปด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงาน
*แนวข้อสอบด้านการประชาสัมพันธ์
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.