ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 297
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
*แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567 ของกรมส่งเสริมการเกษตร
*ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2759)
*เทคโนโลยีการผลิตพืช
*การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน
*ข้อมูลการผลิต การตลาดเพื่อการวางแผนส่งเสริมการผลิต
*ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมทางการเกษตรการสร้างมูลค่าเพิ่ม
*การจัดการผลผลิตในพื้นที่
*การจัดระบบเกษตรกรรม
*การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิต
*การส่งเสริมธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
*การพัฒนาเกษตรกร องค์การการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
*การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
*การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร
*เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร
*การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร
*การตลาดและนโยบายการเกษตร
*คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูป
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
*แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 3.
*แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 4.
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.