ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี 67

247.00 ฿290.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี 67
รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
จำนวนหน้า : 332 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
++กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
*ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศ ผู้เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พ.ศ.2546
*ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินนิตยภัต พ.ศ.2556
*ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2564
*กฎกระทรวงการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด พ.ศ.2564
*ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยสำนักปฏิบัติธรรม พ.ศ. 2558
*พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 พ.ศ.2547
*ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
*พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
*พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562
*กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2521) ว่าด้วยการลงนิคหกรรม
*กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2535) ว่าด้วยระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคม
*กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2535) ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค
*กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์
*กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร
*กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
*กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์
*กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 (พ.ศ.2563)

*กฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา พ.ศ.2559
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ (เหตุการณ์ปัจจุบัน)
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ (เหตุการณ์ปัจจุบัน)
*ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
*แนวข้อสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
*แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.