ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 318 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
++กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
*ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศ ผู้เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พ.ศ.2546
*ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินนิตยภัต พ.ศ.2556
*ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2564
*กฎกระทรวงการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด พ.ศ.2564
*ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยสำนักปฏิบัติธรรม พ.ศ. 2558
*พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 พ.ศ.2547
*ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
*พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2565
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564
*ความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงิน
*ความรู้ด้านงบประมาณ
*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
*ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและค่าตอบแทน
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ (เหตุการณ์ปัจจุบัน)
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ (เหตุการณ์ปัจจุบัน)
*แนวข้อสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.