ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปี 67 BB-401

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปี 67 BB-401
รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
จำนวนหน้า : 298 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
• วิชาความรู้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน (คะแนนเต็ม 160 คะแนน)
*การประมวลและวิเคราะห์ข่าวสาร
*ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์ ความมั่นคง หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศไทย
*แนวข้อสอบเหตุการณ์สถานการณ์ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจภายในประเทศ และต่างประเทศ
*ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562
*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)
*แนวข้อสอบพนักงานการข่าว
*แนวข้อสอบจริงในสนามสอบ
• วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.